CONTACT

WIJ ZIJN STEEDS BEREIKBAAR:
info@bubaodeoogappel.be
011 - 78 12 29

 

Maximumcapaciteit: 70 leerlingen 

INSCHRIJVINGEN 2023-2024: (VOLZET - wij schrijven jullie graag op de wachtlijst)

Inschrijvingen van broers en zussen en kinderen van personeel voor 2024-2025: van 11/3/2024 tot 29/3/2024

START DIGITALE INSCHRIJVINGEN 2024-2025: 9 beschikbare plaatsen
!!KLIK OP DE FOTO OM IN TE SCHRIJVEN VANAF MAANDAG 15/4/2024 om 10u!!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIE ZIJN WIJ? 

Type basisaanbod
Type basisaanbod (vroegere T1 en T8) richt zich op kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn dat, en van wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen disproportioneel of onvoldoende zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen in het gemeenschappelijk curriculum.

Dit type buitengewoon onderwijs is bedoeld voor leerlingen met een lagere schoolleeftijd. Dit wordt niet georganiseerd op het niveau van het kleuteronderwijs.

Belangrijk
Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig.  Aan het einde van die periode volgt een evaluatie door de klassenraad en het CLB. Op basis van die evaluatie wordt er beslist of de aanpassingen disproportioneel of onvoldoende zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een gewone basisschool.  Dan is een verder verblijf in onze school nodig. Het CLB zal dan een nieuw verslag opmaken.

De inschrijving in het type basisaanbod wordt dan met maximaal twee schooljaren verlengd.

Ten laatste na twee schooljaren volgt opnieuw een evaluatie.

Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van de evaluatie beslissen dat de aanpassingen wel proportioneel en voldoende zullen zijn om de leerlingen het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in het gewoon onderwijs dan:

- ondersteunt onze school en het CLB de ouders bij het vinden van een school gewoon onderwijs waar de leerling kan ingeschreven worden.

- maken we samen met de school van het gewoon onderwijs, het CLB en de ouders afspraken in functie van een vlotte overgang van de leerling.

Hoe gaan we te werk?
We werken met kleinere klasgroepen (pedagogische eenheden), ingedeeld op basis van Nederlands. Daarnaast zijn er niveaugroepen voor wiskunde.

Op deze manier krijgt ieder kind leerstof aangeboden op zijn/haar niveau.De belangrijkste problemen van onze leerlingen situeren zich op drie domeinen:

- het kennen  
- het kunnen  
- en het zijn (socio-emotionele vaardigheden)

Ondersteuning
Indien een leerling binnen onze pedagogische eenheid een uitval heeft op één vakonderdeel zal dit worden bijgewerkt door individuele begeleiding.

Deze ondersteuning kan geboden worden door:

- BLIO (Bijzondere Leermeester Individueel Onderwijs): Wiskunde
- Logopediste: Nederlands
- Kinesitherapeut: motoriek

Deze extra ondersteunings- mogelijkheden vallen binnen de gewone lesuren zodat inspanningen na school tot een minimum worden beperkt. Uiteraard zijn al deze diensten gratis.

Het leertraject van elk kind wordt neergeschreven in een individueel handelingsplan. Dit handelingsplan wordt regelmatig met de ouders besproken.

Inschrijven
Om in onze school ingeschreven te worden is een attest en inschrijvingsverslag noodzakelijk. Deze worden opgemaakt door het CLB .

SCHOOLBROCHURE

KLIK HIER

ZWEMKALENDER

KLIK HIER

VAKANTIEDAGEN

KLIK HIER